Přihlas se na studijní pobyt v zahraničí!

YFU ti pomůže zažít nezapomenutelný rok v cizí zemi. Osamostatníš se a poznáš nové kamarády.

Z nejsevernější části Norska je to do Osla dál než z České republiky. Poznej život v drsné zemi s krásnou přírodou a vysokou životní úrovní. Přijímáme přihlášky k ročnímu pobytu v Norsku.

"Kdyby vás někdy Nizozemec pozval na rande, tak se nelekněte, až pro Vás přijede na kole a řekne vám, ať si naskočíte za něj na nosič", radí Lída, která strávila roční pobyt v Nizozemí.
Studium v zahraničí s YFU - to není jen jazykový kurz. Ovládnutí cizího jazyka je spíš "žádoucím vedlejším účinkem", než hlavním smyslem programu. Smyslem programu je začlenit se do života hostitelské rodiny, školy, poznat jak se žije jinde.

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.

Novinky