Přihlašovací formulář dobrovolníka

Přihlašovací formulář dobrovolníka slouží k registraci nových i stávajících dobrovolníků. Noví dobrovolníci se prostřednictívm tohoto formuláře registrují do databáze dobrovolníků YFU, stávající mohou tímto formulářem informovat o změnách v kontaktech apod. Registrace dobrovolníka trvá jeden rok nebo do oznámení změn ze strany dobrovolníka.

Informace o tobě

Tvoje dosavadní aktivity ve YFU
Aktivity, o které máš zájem v budoucnu
Veškeré zpracování osobních údajů provádí YFU za účelem naplnění činnosti, ke které se subjekt přihlašuje. Při zpracovávání osobních údajů se YFU řídí Zákonem o ochraně osobních údajů (Předpis č. 101/2000sb.). Vyplění tohoto formuláře je považováno za souhlas subjektu se zpracováním uvedených osobních údajů.

Nahoru Tisk Zpět

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950
info@yfu.cz
http://www.yfu.cz
 

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.