Hostitelská rodina

Hostitelská rodina může přijmout na roční pobyt studenta z cízí země a může očekávat, že se její soužití se studentem stane plnohodnotným mezikulturním zážitkem.

Přijměte zahraničního studenta k sobě domů! Přečtěte si o programech, do kterých se můžete zapojit jako hostitelská rodina

Máme radost, že v České republice existuje řada rodin, které projevují zájem o přijetí zahraničních studentů. Česká republika je atraktivní destinací nejen pro studenty z Evropy (jezdí k nám např. studenti z Německa nebo Estonska), ale také ze vzdálené Asie, USA nebo Jižní Ameriky. Každý student s sebou přiveze i odlišný pohled na každodenní život a tím obohatí i ten váš.

 Proč být hostitelská rodina?

 • jako hostitelská rodina navážete prostřednictvím studenta intenzivní kontakt s odlišnou kulturou (mnohem více než na dovolené v dané zemi)
 • velmi brzy po příjezdu se "nová dcera nebo syn" zapojí do rodinného života a obohatí ho
 • jako hostitelská rodina se také dozvíte mnoho nového sami o sobě (spousta věcí, které nám připadají samozřejmé mohou být velmi překvapivé pro zahraniční studenty)
 • během pobytu studenta u vás v rodině se často vytvoří pevný a dlouholetý vztah
 • hostitelské rodiny zažijí krásný pocit toho, že mohly výraznou měrou přispět k vývoji studenta a obohatit tak jeho život

Jaké podmínky musí splňovat hostitelská rodina?

 • Ochota přijmout studenta bez nároku na finanční ohodnocení
 • V domácnosti žijí minimálně 2 osoby v příbuzenském vztahu
 • Student má k dispozici vlastní postel a pracovní stůl (vlastní pokoj není podmínkou)
 • Poskytnout studentovi ubytování a stravu po dobu deseti měsíců (1 školní rok)

Co má student zajištěno?

 • Zdravotní a úrazové pojištění
 • Umístění na české střední škole
 • Kapesné (hradí si z něj např. kosmetiku, návštěvu kulturních akcí apod.)
 • Podporu ze strany YFU
 • Účast na seminářích pořádaných YFU