Často kladené dotazy

 

Rozhodování

Pro koho je vhodný hostitelský program?

Tento program je vhodný pro rodiny, které mají chuť poznat kulturu jiné země, podělit se o kulturní a domácí zvyklosti a přijmout zahraničního studenta za plnohodnotného člena rodiny na dobu jednoho školního roku.  Přijetí zahraničního studenta je velkým zážitkem pro celou rodinu, navázaná přátelství přetrvávají dlouhé roky i po odjezdu studenta. V neposlední řadě je zahraniční student v rodině přínosem pro menší i velké děti, které se učí mezikulturnímu soužití, toleranci a komunikaci. Ze zkušenosti dosavadních hostitelských rodin víme, že děti berou během relativně krátké doby studenta za svého sourozence a ti mladší v něm mnohdy nachází svůj vzor. Děti plně pochopí, jakým přínosem pro ně v životě bude, pokud se naučí cizí jazyky.

Můžeme si vybrat studenta podle jeho rodného jazyka, abychom ho mohli využít pro procvičení cizího jazyka?IMG_8381

Studenti sem přijíždějí, aby se naučili český jazyk a plně se zapojili do života v České republice, což je primárním cílem organizace YFU. Studenti zde chodí do českých škol a je pro ně nutné, aby komunikovali v českém jazyce nejen ve škole, ale také v hostitelské rodině. Samozřejmě se se studentem můžete dohodnout na určitém čase, kdy budete mluvit jeho rodným jazykem, ale toto není cílem programu a student má být i rodinou veden k tomu, aby od začátku slyšel češtinu a začal ji používat, jakmile je to možné.

Můžeme přijmout do své rodiny studenta, když nemluvíme cizím jazykem?

Samozřejmě můžete, cílem programu je co největší možné zapojení studenta do běžného českého života a používání českého jazyka. Během velmi krátké doby si student osvojí základní slova nutná pro komunikaci. Zjistíte také, jak mnoho informací je možné sdělit gestikulací. Kromě toho, každý student má svou kontaktní osobu z řad dobrovolníků YFU, která je mu stále k dispozici na telefonu a pravidelně se s ním schází a řeší případné potíže. Také každá hostitelská rodina má svou kontaktní osobu, která je rodině non-stop k dispozici na telefonu, takže v případě, že byste potřebovali se studentem projednat cokoliv zásadního, není problém, aby kontaktní osoby fungovaly jako tlumočníci mezi rodinou a studentem, ať už na telefonu, nebo na dohodnuté schůzce.

Můžeme si vybrat studenta podle věku a pohlaví?

Ano, můžete sdělit své preference (nejčastěji dle věku a pohlaví hostitelských sourozenců), pokusíme se najít vhodného studenta tak, aby to vyhovovalo rodině i studentovi.

Jaké musíme splnit podmínky, abychom mohli studenta přijmout do naší rodiny?2

Studenta může přijmout jakákoliv rodina, ve které žijí minimálně dva členové. Student musí mít k dispozici vlastní postel a pracovní stůl, u kterého se bude moci připravovat do školy. Není nutné, aby měl vlastní pokoj. V dosahu bydliště také musí být střední škola, kam bude moci student docházet.

Musíme bydlet ve městě, abychom mohli hostit studenta?

Nezáleží na tom, zda bydlíte ve velkém městě, malém městě nebo na vesnici. Podmínkou je pouze dostupnost střední školy v okolí.

Můžeme přijmout studenta, když nemáme děti?

Ano, jedinou podmínkou je, že v domácnosti žijí minimálně dvě osoby. To mohou být manželé, ale také např. matka s dcerou …

Dostaneme zaplaceno za hoštění zahraničního studenta?International brunch  Ostrava 2019 025

Hoštění studentů je bez nároku na finanční odměnu. Jedním z důvodů je, že rodiny, které by přijímaly studenty kvůli finanční odměně, by byly k hoštění studentů vedeny jinými pohnutkami než je mezikulturní poznávání a pomáhání „dětem vyrůst“, čímž by celý projekt ztratil své opodstatnění a kouzlo. Vaší odměnou bude obohacení života celé rodiny.

Co když přijmeme studenta a změní se naše podmínky tak, že u nás nebude moct nadále zůstat?

V takovém případě budete neprodleně informovat svou kontaktní osobu, nebo přímo kancelář organizace YFU a dohodnete se na dalším postupu. Pokud nepůjdou obtíže vyřešit lepší cestou, student bude přestěhován do nové rodiny.

Co když si se studentem nebudeme vyhovovat do té míry, že soužití bude nemožné?

V takovém případě vám pomůže kontaktní osoba, která s vámi bude ve spojení. Pokusíte se společně problém vyřešit – mnohdy vznikají potíže pouze nedorozuměním. Pokud zjistíte, že student je skutečně povahově s vaší rodinou „neslučitelný“, bude umístěn do jiné rodiny. Student má stejnou možnost. Takovéto případy jsou však velmi ojedinělé. Studenti, kteří opustí svou rodnou zemi a vydávají se vstříc takovému dobrodružství, bývají většinou silně motivovaní touhou po poznání, velice komunikativní a „bezproblémoví“.

Co musíme studentovi zajistit v rámci hoštění?P3060272

Studentovi poskytujete ubytování, stravu a rodinné zázemí. Jeho rodiče mu platí případné školné, dopravu, oblečení a kapesné.

Jak je to s rodinnou dovolenou?

Na dovolenou studenta vzít můžete, ale nemusíte. Pokud se rozhodnete studenta vzít s sebou na dovolenou, můžete se dohodnout s ním, aby kontaktoval rodiče a ti rozhodnou, zda mu dovolenou zaplatí. V případě, že budete se studentem cestovat za hranice ČR, je nutné předem informovat o této skutečnosti YFU CZ – svou kontaktní osobu nebo kancelář.

Kdo nese odpovědnost za studenta?

Odpovědnost za studenta nesou nadále jeho rodiče nebo zákonní zástupci, kteří podepsali smlouvu s YFU v jejich zemi původu. YFU však nese zodpovědnost za zajištění bezpečných a důstojných podmínek pro život studenta. Zodpovědnost hostitelské rodiny je poskytnout organizaci YFU pravdivé informace o sobě, aby byl nejlepší předpoklad spokojeného soužití se studentem. Zodpovědností hostitelské rodiny je rovněž poskytnutí informací o jakýchkoli změnách, které by ovlivnily i život studenta (stěhování, ztráta zaměstnání, vážné změny ve vztazích v rodině...).

Jak je to se zdravotním pojištěním?

Každý student má sjednáno zdravotní pojištění na celou dobu pobytu, které kryje veškeré náklady na zdravotní péči, a to i v případě úrazu, hospitalizace nebo operace.

Přihlášení

Rozhodli jsme se, že se chceme stát hostitelskou rodinou. Co pro to musíme udělat?rodicem-na-dobu-car

Vyplníte online přihlášku v sekci „Hostitelská rodina“. V této přihlášce vyplníte Vaše preference, koníčky, zvířata v domácnosti, případně jiné skutečnosti, které vám připadají podstatné, a můžete také připojit dopis pro studenta. Dopis není nezbytně nutný, můžete jej napsat i později konkrétnímu studentovi.

Návštěva od YFU

Kdy nás navštíví YFU?

Po odeslání přihlášky budete kontaktováni osobou z YFU CZ, která si s vámi domluví telefonát, který obvykle zabere minimálně 30 minut. Schůzku u vás doma domlouváme poté, co si vyberete z nabídky svého studenta a zároveň budete splňovat podmínky programu a preference studenta (typy požadávků jsou např. nekuřácká rodina, bez kočky kvůli alergii). Tato návštěva je příležitost zeptat se na vše, co vás bude zajímat. Zároveň vám bude představen plný profil studenta/ky a dostanete další materiály od YFU. 

 Na schůzce také dostanete na vašeho studenta/ku e-mailový kontakt a můžete si spolu začít psát a vzájemně se na sebe těšit. V době, kdy bude rozhodnuto o umístění konkrétního studenta do vaší rodiny, budete seznámeni se svou kontaktní osobou, na kterou se můžete kdykoliv, už před příjezdem studenta/ky, obrátit s případnými dotazy. Také budete požádáni o podepsání souhlasu s ubytováním studenta/ky, případně dalších formulářů.

Škola

Jak je to se školou?IMG_20190426_080138

Studenti jsou povinni navštěvovat školu stejně, jako čeští studenti. Umístění na střední školu zajišťuje YFU CZ. Rádi však dostaneme od hostitelské rodiny doporučení na vstřícnou a otevřenou školu v okolí, kam se pokusíme studenta umístit.

Příjezd studenta

Kdy student přijede?

Studenti přijíždějí na konci srpna.  Po příjezdu jede student přímo za rodinou. Seminář organizovaný YFU, kde se studenti dozvědí všechny důležité informace a projdou „rychlokurzem“ života v České republice, pak bude probíhat v polovině září. S rodinou se dohodneme, zda studenta vyzvedne na letišti, popřípadě na jiném místě, které bude rodině vyhovovat.

Jaké má student u nás doma postavení?

Student se stává „vaším dítětem“ a má tedy zpravidla stejná práva i povinnosti jako ostatní děti. Hned od začátku mu stanovte pravidla. Jelikož jsou v každé zemi jiné zvyky, je dobré hned v začátku se studentem projít rodinná pravidla – doba jídla, příchody domů…

  • Bude si prát prádlo sám?
  • Kdy může používat koupelnu?
  • Může si brát jídlo kdykoliv?DSC09243
  • Co si může vzít?
  • Jak se dostane do školy?
  • V kolik hodin musí být doma?
  • Může používat domácí počítač?
  • Kolik hodin denně?
  • Může se koukat na televizi?

Tato pravidla se studentem můžete probrat už před jeho příjezdem formou mailové komunikace. Také je důležité studentovi hned říci, jak vás má oslovovat. Studenti si nemusí být jistí, zda vám mají říkat mami, tati, nebo používat křestní jména… Povinnosti stanovte hned při příjezdu (nebo před), nenechávejte to na dobu „až si trochu zvykne“.

Podpora

Pomůže nám někdo v případě, že si nebudeme vědět rady?

Samozřejmě. Budete mít svou kontaktní osobu vy i student. Zpravidla kontaktní osobou pro rodinu je bývalý hostitelský rodič, nebo starší dobrovolník YFU, kontaktní osobou pro studenta je dobrovolník YFU, který se vrátil ze zahraničního studijního pobytu. Na kontaktní osobu se můžete obracet s oficiálními starostmi a také, když si budete potřebovat promluvit o běžných „starostech a radostech“ týkajících se pobytu studenta ve vaší rodině. Kontaktní osoby mají za sebou vlastní zkušenosti s hoštěním, nebo ročním pobytem v zahraničí a velmi rády vám budou k dispozici. V případě, že by vám z nějakého důvodu přidělená kontaktní osoba nevyhovovala, můžete se obrátit na kancelář YFU a domluvíte se na jiné kontaktní osobě.

Setkávání

Budeme mít šanci setkat se s ostatními hostitelskými rodinami a vyměňovat si zkušenosti?

YFU podporuje setkávání hostitelských rodin a pořádá akce, kde se schází hostitelské rodiny včetně studentů. Na těchto setkáních se

Fotka z HF meetingu

seznámíte s ostatními rodinami a můžete společně probírat své zkušenosti. Tato setkání se konají regionálně v místě, které je dostupné pro nejvíce hostitelských rodin z okolí. Setkání bývají spojena s nějakou aktivitou – výlet, sport, bowling…

Odjezd

Kdy studenti odjíždějí?

Studenti odjíždějí po skončení školního roku. Loučení bývá velmi těžké. Po roce společného soužití odjíždí „člen rodiny“ na kterého vám zůstane mnoho vzpomínek. Určitě zůstanete nadále v kontaktu a není výjimečné, že české rodiny jezdí na dovolenou za „svým“ studentem a studenti jezdí na návštěvu ke „své“ rodině.

Nahoru Tisk Zpět

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950

http://www.yfu.cz
 

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.