Poslání a hodnoty

Poslání YFU

"Buď doma ve světě. Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity."

V originálním znění:

"Make the world your home. YFU advances intercultural understanding, mutual respect, and social responsibility
through educational exchanges for youth, families, and communities.
"

Poslání organizace YFU (Mission statement) vychází z mezinárodně přijatého dokumentu, který byl odsouhlasen na mezinárodní konferenci YFU v roce 2012 v Rockville, Maryland, USA.

Hodnoty YFU

Učení jako celoživotní proces

YFU se snaží probouzet vášeň pro celoživotní učení, jež představuje cestu k naplnění našeho poslání.
Podporujeme účastníky a absolventy programu v tom, aby využívali svých schopností a znalostí ve prospěch svůj i svého okolí.

Dobrovolnictví založené na angažovanosti a loajalitě

Dobrovolnictví, jež je jádrem YFU, je postaveno na zájmu jednotlivců a rodin, kteří věnují svou  energii, zkušenosti a empatii k zajištění spokojenosti každého jedince v programu YFU.

Osobní přístup

V YFU si vážíme jedinečnosti každého účastníka a ke každému z nich přistupujeme s laskavostí, důstojností a úctou.
Naši dobrovolníci a zaměstnanci jsou tu pro vás – ať jde o přípravu, podporu, naslouchání, poradenství, řešení úkolů či vzájemné vztahy.
Oceňujeme velkou různorodost motivace našich účastníků

Důraz na rozmanitost

Vážíme si rozdílů mezi lidmi a národy, přírodních či kulturních, vrozených či získaných, osobních nebo formálních – a podle toho také jednáme, s cílem přispívat k většímu míru ve světě. Snažíme se budovat stále větší základnu účastníků, jež v sobě tuto rozmanitost zahrnuje.

Podpora kvality, transparentnosti a udržitelnosti

YFU nabízí studijní výměnné pobyty na základě nejvyšších standardů kvality a transparentnosti.
YFU ve všech svých politikách a postupech bere na zřetel:

  • spokojenost každého jedince, který je zapojen do činnosti YFU
  • ekonomickou stabilitu všech partnerů v rámci YFU
  • co možná nejvyšší šetrnost k životnímu prostředí
  • spolupráce v oblasti mezinárodní solidarity
  • národní organizace YFU spolupracují jako jednotná síť vzájemně propojených partnerů usilující o posílení celosvětové spolupráce, vzájemné podpory a důvěry.
  • YFU se jakožto rostoucí komunita neziskových vzdělávacích organizací neustále rozvíjí.

Nahoru Tisk Zpět

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950

http://www.yfu.cz
 

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.