Staňte se členem

YFU Česká republika je nevládní nezisková organizace registrovaná jako občanské sdružení v rejstříku Ministerstva vnitra České republiky, č.j. VS/1-1/64056/06-R. Od 1.1.2014 je YFU zapsáno ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 16701 vedenou u Městského soudu v Praze.

Členství

Kdo může být členem? Jak se stát členem? Co člen dělá? Členská schůze Co dělat, když se nemohu schůze účastnit?

Jakýkoli dobrovolník/dobrovolnice, který/á se chce aktivně podílet na budoucím utváření a směřování YFU Česká republika. 

Kdo může být členem?

Každý, kdo žádá o členství, musí vyplnitčlenskou přihlášku a odeslat jí na adresu XhnBUYUSf~HhTj.

Představenstvo (nebo-li board) poté žádosti schvaluje a přijímá nové členy.

Jak se stát členem?

Aktivně se zajímá o to, co se v YFU děje a jednou za rok (v březnu) se účastní Členské schůze, kde má možnost svým hlasovacím právem rozhodnout o věcech, které přísluší pouze Členské schůzi, jakožto nejvyššímu orgán YFU Česká republika. 

Co člen dělá?

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku YFU CZ, z.s. a tvoří ji všichni členové.

Zasedání členské schůze YFU CZ z.s. probíhá zpravidla jednou za rok. Řádní členové se schůze účastní buď osobně nebo v zastoupení.

Členská schůze

Pokud nemůžet ena schůzi přijet osobně, můžete předat plnou moc jinému řádnému členovi dle vašeho výběru. Stačí si stáhnout  plnou moc a poslat jí e-mailem na adresu 3.yo4Z28~rpr5f56LTLp_W7r.

Vámi zvolený zástupce, pak bude mít pravomoc vaším jménem hlasovat o ustanoveních členské shcůze.

Co dělat, když se nemohu schůze účastnit?