Stipendia do Německa

Datum: 24. 4. 2018

YFU CZ z.s. navazuje spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti. Spolupráce se bude týkat studijních pobytů v Německu na školní rok nebo semestr.

Podmínky žádosti o stipendium do Německa

V rámci projektu "Česko-německá kulturní výměna - podpora stipendijních pobytů v Německu" oslovujeme středoškolské studenty z České republiky, kteří by se z finančních důvodů nemohli do programu přihlásit. Stipendijní program vznikl díky dotačnímu příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti.

Kdo se může o stipendium ucházet?Stipendia

Stipendijní příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti je určen těm studentům, kteří by se z finančních důvodů nemohli programu zúčastnit. Uchazeči o stipendijní pobyt v Německu doloží (během ústního přijímacího pohovoru) svůj zájem o poznání každodenního života v Německu.

Součástí přijímacího pohovoru je prověření motivace studenta o aktivní zapojení do života v Německu (život s hostitelskou rodinou, prezenční docházka na německou střední školu).

Nároky na uchazeče o stipendijní pobyt

Žadatelé o příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti musí splňovat tyto podmínky:

  • Žádost musí být podávána v souladu se stipendijními podmínkami.
  • Uchazeč musí prokázat hluboký zájem o poznání německé kultury, způsobu života a o studium německého jazyka.
  • Uchazeč prokáže ochotu učit se novým věcem - nejen během školní docházky, ale i v mimoškolním životě.
  • Uchazeč má zájem o pobyt YFU v souladu s jeho specifiky (umístění v hostitelské rodině, studenti v hostitelské zemi bez přerušení stráví celý školní rok, popř. semestr, účast na seminářích YFU atp.)

Postup k podání žádosti o stipendium do Německagermany - saying goodbye host mother and exchange student

1) Vyplňte online přihlášku a zaškrtněte Německo-stipendijní pobyt.

2) Dohodněte si termín přijímacího pohovoru dle pokynů kanceláře YFU. Termíny nabídne kancelář YFU nejpozději do dvou týdnů po vyplnění online přihlášky.

3) Zašlete do kanceláře Esej na téma "Kdo jsem" v německém jazyce. V eseji žadatel popíše svůj každodenní život v ČR, své zájmy a svoji motivaci k zapojení do výměnného pobytu. Hodnocena bude obsahová pestrost i jazyková kvalita. Gramatická bezchybnost ale není hlavním kritériem - důraz je kladen rovněž na autentičnost.

4) Zašlete vyplněnou žádost o stipendium. V žádosti je nutné doložit příjem rodičů, popř. další důvody pro finanční příspěvek.

  • Výše příspěvku na roční program: 50 000 Kč
  • Výše příspěvku na semestrální program: 45 000 Kč

Česko-německý fond budoucnostiPříklad financování po udělení stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

Výše stipendia: 50 000 Kč

Původní cena programu: 169 000 Kč

Cena pobytu, kterou platí student: 119 000 Kč

1. splátka - 15 000 Kč (při podpisu smlouvy)

2. splátka - 35 000 Kč (cca 2 měsíce po podpisu smlouvy)

3. splátka - 69 000 Kč (cca 1 měsíc před vycestováním na pobyt)

Uzávěrka žádostí o stipendium:

15. srpen 2018 (semestrální pobyt leden-červen 2019)

15. prosinec 2018 (škoní rok 2019/20)

Nahoru Tisk Zpět

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950

http://www.yfu.cz
 

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.