Průběh pobytu

1. Semináře a aktivity před odjezdem

1. Semináře a aktivity před odjezdem

Před odjezdem tě čeká povinný předodjezdový seminář. Připravujeme ho proto, abychom studenty informovali o průběhu a organizaci pobytu a abychom jim podali detailní informace o jejich cílové zemi. Dobře víme, že před odjezdem může přijít také nervozita - "zvládnu to", "není to na moc dlouho".

2. Semináře a aktivity během pobytu

2. Semináře a aktivity během pobytu

Jakmile přijedeš do zahraničí, ujme se tě organizace YFU v dané zemi. Také toto patří k důležitému mezinárodnímu standardu, který YFU odlišuje od některých jiných organizací - YFU je celosvětová organizace, YFU spolupracuje pouze s YFU a s partnerskými organizacemi Interstudies a ?.

3. Hostitelské rodiny

3. Hostitelské rodiny

Hostitelské rodiny jsou vždy dobrovolníci - za přijetí studentů nepobírá hostitelská rodina žádný finanční honorář. Tento mezinárodní standard platí ve YFU od založení a  považujeme jej za aspekt, který garantuje kvalitu. Než je hostitelská rodina přijata do hostitelského programu, musela projít přijímacím pohovorem - podobně jako studenti. Profily hostitelských rodin se liší - mohou to být velké rodiny s pěti dětmi v domě se zahradou, nebo jen matka s dcerou, která žije v menším bytě. Společné mají všechny rodiny jedno - vstupují do programu proto, protože mají zájem o přijetí studenta a chtějí, aby se stal součástí jejich rodiny.

4. Střední škola v zahraničí

4. Střední škola v zahraničí

Díky docházce do školy s místními spolužáky pronikneš rychleji do mentality lidí, přirozeně se také seznámíš s řadou místních lidí ve stejném nebo podobném věku. Úroveň školství se sice může v jednotlivých zemích lišit, přesto při výběru škol zohledňujeme studentovo dosavadní zaměření. YFU zajistí umístění studenta na střední škole v dosahu bydliště hostitelské rodiny. Docházka je pro všechny studenty povinná. Výuka na školách probíhá v jazyce zvolené země.

5. Po návratu do České republiky

5. Po návratu do České republiky

Zkušenost z výměnného pobytu v zahraničí nekončí návratem domů. Vzdělávací proces může u YFU pokračovat i po návratu, a tak se přínos z programu prohlubuje dál.

Absolventi zahraničních pobytů se mohou zapojit do činnosti organizace jako dobrovolníci.

V ceně pobytů je zahrnuto V ceně programu není zahrnuto
 • doprava do a z hostitelské země (až do místa bydliště hostitelské rodiny)
 • umístění v hostitelské rodině
 • umístění na střední škole v hostitelské zemi
 • pojištění (kromě vybraných evropských zemí, kde studenti využívají zákonného pojištění EU)
 • předodjezdový seminář v ČR
 • semináře v hostitelské zemi
 • podpora od YFU před odjezdem, během pobytu i po návratu
 • nouzová telefonní linka
V ceně pobytů je zahrnuto
 • Kapesné (cca.200- 250€). Z kapesného se platí např. náštěva kina, oblečení nebo i školní učebnice.
 • Volitelné semináře a výlety YFU. Řada poboček YFU nabízí studentům nad rámec standardních součástí programu volitelné výlety nebo jazykové kurzy, které nejsou v ceně pobytu. 
 • Školní potřeby a učebnice. (Zejména na začátku pobytu je třeba počítat s větší jednorázovou investicí do školních potřeb).
 • Jazykové kurzy.
 • Poplatky za vízum (liší se dle zvolené země).
V ceně programu není zahrnuto
Co očekávat od hostitelské rodiny Co očekává hostitelská rodina od studenta
 • student by se měl stát novým plnohodnotným členem rodiny
 • hostitelská rodina se stará také o stravování -  jídlo a způsob stravování je významná součást kulturní identity zemí
 • rodina se stará  ubytování -  student má nárok na vlastní postel a pracovní místo, kde se připravuje do školy.
 • student má všechna práva, ale i povinnosti ostatních členů rodiny
 • s rodinou bude výměnný student trávit i volný čas a prázdniny (například Vánoce a další svátky v zemi)
Co očekávat od hostitelské rodiny
 • student vnese do každodenního života porovnání se zvyklostmi v jiných zemích
 • rodina očekává, že student bude aktivní, bude se dotazovat na nové věci
 • student se stane plnohodnotným členem rodiny, a ta se tak rozroste i mimo hranice, do země studentova původu
 • díky studentově každodenní konfrontaci se zvyklostmi hostitelské rodiny se rodina naučí i spoustu věcí o sobě
Co očekává hostitelská rodina od studenta