Jak se přihlásit

DSC_2247up1. Přihláška

Před tím, než začneš vyplňovat předběžnou přihlášku, je dobré mít napsanou esej (slohovou práci) na téma "Kdo jsem". Esej by měla mít aspoň 2 stránky, pro YFU je východiskem při individuálním motivačním pohovoru a při následném výběru hostitelské rodiny. Esej je možné psát buď v češtině nebo v jazyce hostitelské země (anglicky, německy, francouzsky, nizozemsky, norsky; ostatní jazyky po dohodě).

 • Přihlášku podej formou předběžné přihlášky.
 • Do přihlášky vyplň dvě varianty cílové země. V případě, že bude mít země první volby zaplněný počet míst, automaticky nabídneme možnost vycestovat do druhé země.

2. Přijímací pohovor

Termín se dohodne individuálně poté, co obdržíme přihlášku. Přijímací pohovory (interview) pro roční pobyty s odjezdem v létě děláme zpravidla od září (rok před odjezdem) do února (kalendářní rok odjezdu). Účelem interview je blíže adepta poznat, zjistit jeho/její motivaci, prověřit jaký je jeho/její vztah k okolí, k hostitelské zemi, k vlastní zemi a k sobě sama.

 • Do dvou týdnů po pohovoru dostaneš zprávu, zda jsi byl do programu zařazen.

3. Elektronické formuláře - YFU File Flow

Po přijímacím pohovoru následuje vyplnění detailních formulářů File Flow pro hostitelskou zem.

4. Podpis smlouvy DSC_2049

Smlouvu podepisuje za YFU předseda představenstva a výkonný ředitel.

 • Smlouvu je možné podepsat ihned po přijetí do programu.

5. Předodjezdový seminář

V červnu, necelé dva měsíce před odjezdem (na většinu programů), se koná předodjezdový seminář v České republice. Jeho konkrétní termín a místo konání ti sdělíme v dostatečném předstihu.

 • Tento seminář je již součástí pobytu a je pro studenty povinný.

6. Odjezd do hostitelské země

Odlety a odjezdy na zahrnaniční pobyty probíhají v červenci a srpnu, popř. v lednu a únoru - podle vybrané země. Konkrétní datum je závislé na organizaci školního roku v dané zemi, v konkrétních podmínkách dotyčné země.

 • Konkrétní termíny odjezdů a odletů ti oznámíme v dostatečném předstihu.

Vítej na palubě!dsc_2053

Ještě před odjezdem do vybrané země se o tebe bude YFU starat! Pro všechny studenty bude připraven předodjezdový seminář, na kterém tě připravíme na tvůj nejlepší rok života. Řady volitelných akcí, které připravuje YFU v průběhu roku se můžeš účastnit. Poznej neformálně dobrovolníky a pracovníky YFU ještě před odjezdem.

 • Nikdy nezapomeň, že ani na nejodlehlejším místě světa s námi nikdy nebudeš sám.

Všichni pracovníci YFU měli  podobné zážitky, když byli sami kdysi výměnnými studenty! Kdykoli kontaktuj YFU,  vždy ti pomůže - ať je to vyplnění přihlášky, či bolavý zub na lyžařském výcviku v Alpách...

Nahoru Tisk Zpět

Řekni to rodičům

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Tereza Fikrlová

 • koordinátorka zahraničních pobytů
 • tereza.fikrlova(@)yfu.cz

Co je mezikulturní výměna?

Co je mezikulturní výměna?
 • Hostitelské rodiny sdílejí své tradice, svátky a zvyky a nabízejí tak studentovi jedinečnou, osobní verzi života hostitelské země a pochopení jeho rozmanitosti.
 • Studenti sdílejí každodenní život; při pohledu novýma očima zvenčí se obyčejné může stát neobyčejným.

YFU International Basic Standards

YFU International Basic Standards

YFU ve všech partnerských zemích podléhá přísným pravidlům IBS a zajišťuje tak vysokou kvalitu služeb během pobytu.

YFU spolupracuje výhradně s partnerskými pobočkami YFU.

Nový pohled na svět

Nový pohled na svět
 • Poučení o světě to je hlavní zkušenost, kterou mladí lidé v rámci programů YFU získávají
 • Středoškoláky láká výměna zejména kvůli dobrodružství a vzrušení z neznámého, ale ve skutečnosti jim tato zkušenost přináší něco zcela jiného - zodpovědnot, zralost a otevřenost. Stanou se totiž mladými dospělými, kteří jsou nezávislejší a zralejší, dívají se na svět novýma očima. Dozvídají se mnohé o nových kulturách, ale současně se ve stejné míře dozvídají nové věci sami o sobě.
 • Osobní růst je klíčovým přínosem výměnného pobytu YFU

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950

http://www.yfu.cz
 

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.