Průběh pobytu

1. Semináře a aktivity YFU před odjezdemDSC_0347

Před odjezdem tě čeká povinný předodjezdový seminář. Připravujeme ho proto, abychom studenty informovali o průběhu a organizaci pobytu a abychom jim podali detailní informace o jejich cílové zemi. Dobře víme, že před odjezdem může přijít také nervozita - "zvládnu to", "není to na moc dlouho"?

 • získáš detailní informace a odpovědi na tvé otázky
 • semináře se účastní řada absolventů pobytu
 • poznáš ostatní výměnné studenty

2. Semináře a aktivity YFU během pobytu

Jakmile přijedeš do zahraničí, ujme se tě organizace YFU v dané zemi. Také toto patří k důležitému mezinárodnímu standardu, který YFU odlišuje od některých jiných organizací - YFU je celosvětová organizace, YFU spolupracuje pouze s YFU.

 • čeká na tebe program, který zahrnuje řadu setkání a aktivit v průběhu celého pobytu
 • poznáš další výměnné studenty z ostatních zemí (často jsou i takováto přátelství velmi intenzivní, protože studenti mají řadu společných zážitků)
 • semináře v průběhu programu jsou zaměřené na výměnu zkušeností studentůdsc_2035
 • cílem seminářů je podat studentům poznatky o jejich hostitelské zemi
 • všichni studenti mohou představit zemi, ze které pocházejí

Kromě seminářů a setkání, je pro tebe po celou dobu pobytu k dispozici kontaktní osoba YFU a samozřejmě kancelář YFU v dotyčné zemi.

 • YFU ti dá k dispozici nonstop telefonní linku, na kterou se můžeš v případě nouze obrátit v kteroukoli denní hodinu

3. Hostitelské rodiny

Hostitelské rodiny jsou vždy dobrovolníci - za přijetí studentů nepobírá hostitelská rodina žádný finanční honorář. Tento mezinárodní standard platí ve YFU od založení a  považujeme jej za aspekt, který garantuje kvalitu. Než je hostitelská rodina přijata do hostitelského programu, musela projít přijímacím pohovorem - podobně jako studenti. Profily hostitelských rodin se liší - mohou to být velké rodiny s pěti dětmi v domě se zahradou, nebo jen matka s dcerou, která žije v menším bytě. Společné mají všechny rodiny jedno - vstupují do programu proto, protože mají zájem o přijetí studenta a chtějí, aby se stal součástí jejich rodiny.

 • YFU se stará o to, aby očekávání obou stran, jak rodiny, tak výměnného studenta byla realistická.

Co očekávat od rodiny?DSC_1782

 • student by se měl stát novým plnohodnotným členem rodiny
 • hostitelská rodina se stará také o stravování -  jídlo a způsob stravování je významná součást kulturní identity zemí
 • rodina se stará  ubytování -  student má nárok na vlastní postel a pracovní místo, kde se připravuje do školy.
 • student má všechna práva, ale i povinnosti ostatních členů rodiny
 • s rodinou bude výměnný student trávit i volný čas a prázdniny (například Vánoce a další svátky v zemi)

Co očekává rodina od studenta?

 • student vnese do každodenního života porovnání se zvyklostmi v jiných zemích
 • rodina očekává, že student bude aktivní, bude se dotazovat na nové věci
 • student se stane plnohodnotným členem rodiny, a ta se tak rozroste i mimo hranice, do země studentova původu
 • díky studentově každodenní konfrontaci se zvyklostmi hostitelské rodiny se rodina naučí i spoustu věcí o sobě

4. Střední škola v zahraničíDSC_0021

Díky docházce do školy s místními spolužáky pronikneš rychleji do mentality lidí, přirozeně se také seznámíš s řadou místních lidí ve stejném nebo podobném věku. Úroveň školství se sice může v jednotlivých zemích lišit, přesto při výběru škol zohledňujeme studentovo dosavadní zaměření.

 • YFU zajistí umístění na střední škole, která je v dosahu od bydliště hostitelské rodiny
 • docházka na střední školu je pro všechny studenty povinná a je důležitou součástí pobytu
 • výuka na školách probíhá v jazyce zvolené země

5. Po návratu do ČR

Zkušenost z výměnného pobytu v zahraničí nekončí návratem domů. Vzdělávací proces může u YFU pokračovat i po návratu, a tak se přínos z programu prohlubuje dál.

Absolventi zahraničních pobytů se mohou zapojit do činnosti organizace jako dobrovolníci.

DobrovolníciDSC_2010

 • podílejí se např. na hostitelském programu
 • připravují další generace studentů na pobyt v zahraničí
 • sice nepobírají za svoji práci žádný plat, nicméně procházejí řadou školení a prohlubují tak svoje znalosti
 • podílejí se na řízení organizace - představenstvo YFU CZ, z.s. se skládá pouze z neplacených pozic

 

Nahoru Tisk Zpět

Řekni to rodičům

V ceně pobytů je zahrnuto

V ceně pobytů je zahrnuto
 • doprava do a z hostitelské země (až do místa bydliště hostitelské rodiny)
 • umístění v hostitelské rodině
 • umístění na střední škole v hostitelské zemi
 • pojištění (kromě vybraných evropských zemí, kde studenti využívají zákonného pojištění EU)
 • předodjezdový seminář v ČR
 • semináře v hostitelské zemi
 • podpora od YFU před odjezdem, během pobytu i po návratu
 • nouzová telefonní linka

Cena programů nezahrnuje

Cena programů nezahrnuje
 • Kapesné (cca.150 - 200 €). Z kapesného se platí např. náštěva kina, oblečení nebo i školní učebnice.
 • Volitelné semináře a výlety YFU. Řada poboček YFU nabízí studentům nad rámec standardních součástí programu volitelné výlety nebo jazykové kurzy, které nejsou v ceně pobytu. 
 • Školní potřeby a učebnice. (Zejména na začátku pobytu je třeba počítat s větší jednorázovou investicí do školních potřeb).
 • Jazykové kurzy.
 • Poplatky za vízum (liší se dle zvolené země).

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950

http://www.yfu.cz
 

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.