Články

Ve svém volném čase hraju na Koto

Ve svém volném čase hraju na Koto

Seznamte se s výměnnou studentkou Sakurou, která v sprnu 2022 přijede na rok do České republiky. Sakura provozuje velmi zajímavé a z českého pohledu exotické koníčky, jako hru na tradiční hudební nástroj. Kromě hry na Koto, dělá také spoustu zajímavých sportovních aktivit. Zatím svojí hostitelskou rodinu nemá, tak právě vy jí můžete otevřít svůj domov.

Více

Poslání a hodnoty programu YFU

"Buď doma ve světě. Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity."

V originálním znění:

"Make the world your home. YFU advances intercultural understanding, mutual respect, and social responsibility
through educational exchanges for youth, families, and communities. "

Hodnoty YFU

  • Učení jako celoživotní proces
  • Dobrovolnictví založené na angažovanosti a loajalitě
  • Osobní přístup
  • Důraz na rozmanitost
  • Podpora kvality, transparentnosti a udržitelnosti