Workshopy na školách

Aby byli studenti v dnešní globální éře schopni vynikat, potřebují vzdělání, které bude globálnost brát na vědomí. To zahrnuje nutnost získat globální kompetence; být si vědom, být zvědavý a mít zájem dozvědět se o světě a jak funguje. Porozumění světa a efektivní účast ve světě, ve kterém žijeme vyžaduje mnohé dovednosti jako jsou kreativita, zvídavost a inovativnost. Pro vůdčí osobnosti zítřka bude důležité potýkat se s globalizací, digitální revolucí a masovou migrací. Rozvíjení globálních kompetencí pomůže studentům v rozpoznávání více hledisek, efektivně sdělovat své názory a podniknout kroky nutné ke změně situace.

Co workshopy obsahují?

Co workshopy obsahují?

  • Zážitek z modelových situací - (simulace, hra, divadlo...)
  • Evaluace - vyhodnocení zážitku, uvedení příkladů z každodenního života
  • Teoretická část - teorie a možnosti dalšího vdělávání
Možnosti využití

Možnosti využití

  • atraktivní zpestření společenskovědních předmětů (ZSV, politologie, semináře apod.)
  • teambuildingové aktivity ve třídách
  • metody k integraci zahraničního studenta do třídního kolektivu
  • inkluzivní vzdělávání, inkluzívní škola

Kontaktujte nás!

Máte zájem o Colored Glasse workshop? Vyplňte tento formulář nebo kontaktujte naši ředitelku na e-mailové adrese helena.brychova@yfu.cz