Staň se členem

YFU Česká republika byla založena roku 2006 jako obchodní sdružení a od roku 2015 je registrované jako spolek. Hlavní rozhodování má v rukách Členská schůze sestavená ze členů spolku. Výkonnou pravomoc má přestavenstvo s tím, že běžný provoz zajišťuje kancelář.

Členství

Kdo může být členem? Co člen dělá? Jak se stanu členem? Členská schůze Co když se nemohu schůze zúčastnit?
 • každá osoba, která souhlasí s posláním a účelem Spolku
 • osoba, která je rozhodnuta se podle svých možností podílet na chodu spolku
 • každý, kdo podporuje hodnoty YFU
 • nemusí to být tedy pouze výměnný student, ale i dobrovolník, člen hostitelské rodiny či absolvent
 • člověk, který zaplatí členský příspěvěk ve výši 250 Kč
Kdo může být členem?
 • účastní se činností spolku a jeho orgánů
 • má právo být informován o chodu spolku
 • má právo předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
 • má právo podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku
Co člen dělá?

O členství zažádáte prostřednictvím tohoto dokument, který vyplněný odešlěte na adresu board@yfu.cz a helena.brychova@yfu.cz. Poté stačí jen počkat na odpověď o schválení.

Jak se stanu členem?
 • koná se minimálně jednou ročně zpravidla v březnu
 • kancelář a představenstvo zde shrnují uplynulý rok
 • jsou zde prezentovány budoucí plány pro příští období
Členská schůze

Pokud nemůžete na schůzi přijet, můžete předat svůj hlas jinému čestnému členovi. Stačí pouze vyplňit tento dokument a odelsat ho na adresu helena.brychova@yfu.cz.

Co když se nemohu schůze zúčastnit?