Základní informace o hostitelském programu

Pro koho je vhodný hostitelský program?

Poznejte novou kulkturu! Mezikulturní soužití Cizí jazyky

Tento program je vhodný pro rodiny, které mají chuť poznat kulturu jiné země, podělit se o kulturní a domácí zvyklosti a přijmout zahraničního studenta za plnohodnotného člena rodiny na dobu jednoho školního roku.  Přijetí zahraničního studenta je velkým zážitkem pro celou rodinu, navázaná přátelství přetrvávají dlouhé roky i po odjezdu studenta.

Zažijte rok jinak!

Poznejte novou kulkturu!

Zahraniční student v rodině přínosem pro menší i velké děti, které se učí mezikulturnímu soužití, toleranci a komunikaci. Ze zkušenosti dosavadních hostitelských rodin víme, že děti berou během relativně krátké doby studenta za svého sourozence a ti mladší v něm mnohdy nachází svůj vzor. 

Mezikulturní soužití

Nejen, že rodina obohatí zahraničního studenta o zcela nový jazyk jako je český, ale rodiče a děti plně pochopí, jakým přínosem pro ně v životě bude, pokud se naučí cizí jazyky. Rodina se vzájemně se studentem obohacuje o nové jazyky, ať už je student z Dánska, Argentiny nebo Thajska.

Cizí jazyky

Jak vstoupit do hostitelského programu?

Rozhodnutí Přihlášení Návštěva od YFU Výběr studenta Škola
 • Vaše rodina se rozhodne pro přijetí patnácti až osmnáctileté studentky nebo studenta.
 • Členové rodiny jsou připraveni přijmout studenta mezi sebe na jeden školní rok.
 • Zároveň jste srozuměni, že za přijetí studenta není finanční ohodnocení. Student má svoje kapesné a samozřejmě je také pojištěn.
Rozhodnutí
Přihlášení
 • Každá hostitelská rodina musí být před přijetím studenta navštívena pracovníky YFU.
 • Termín pro návštěvu je vždy po dohodě s rodinou po přijímacím telefonickém pohovoru.
 • Návštěva je příležitost pro osobní seznámení rodiny s programem YFU, pro zodpovězení otázek a pro představení zkrácených formulářů studentů.
 • Po návštěve rodiny je často již známo, který student bude do rodiny umístěn. Pro rozhodnutí, který student nebo studentka bude do rodiny umístěn, je také rozhodující, jaké doporučení poslala partnerská organizace YFU.  
Návštěva od YFU
 • Hostitelská rodina vybírá studenta, nikoliv student rodinu
 • Hostitelská rodina může určit. z jaké země studenta chce či zda chce hostit dívku či chlapce.
 • Rodina si nejprve vybírá ze zkrácených profilů jednotlivých studentů, nebo se může nechat překvapit, odkud jejich "nové dítě" bude.
Výběr studenta
 • Podímknou hoštění je také škola v dojezdové vzdálenosti, která výměnného studenta přijme.
 • Umístění do školy zařizuje kancelář YFU.
 •  Je výhodou, pokud má rodina zkušenosti s danou školou - např. když sourozenci z hostitelské rodiny na školu chodili nebo chodí.  
Škola

Povinné aktivity studenta na programu

Seminář po příjezdu PAO Pololetní seminář MYO Předodjezdový seminář REO Škola Hostitelská rodina
 • Po příjezdu do ČR jede student přímo za rodinou.
 • PAO je seminář organizovaný YFU, kde se studenti dozvědí všechny důležité informace a projdou „rychlokurzem“ života v České republice
 • Probíhá v září  (při příjezdu v lednu se pak studenti účastní rovnou pololetního semináře)
Seminář po příjezdu PAO
 • V polovině pobytu, zpravidla v únoru, pořádáme pololetní seminář.
 • Protože považujeme zimní sporty za součást české kultury,  snažíme se seminář propojit s lyžařským výcvikem
 • Seminář ma za cíl shrnout úspěchy a obtíže první části pobytu a stanoví cíle a motivuje studenty pro druhou polovinu
Pololetní seminář MYO
 • Předodjezdový seminář, neboli Re-Entry Orientation spojujeme s přípravným seminářem pro české studenty, kteří se chystají na rok do zahraničí.
 • Je to ideální příležitost, kde mohou studenti na programu přímo předávat své zkušenosti studentům, kteří mají vše terpve před sebou.
 • Koná se v červnu
Předodjezdový seminář REO
 • Student musí chodit řádně do školy
 • V rámci svých možností být maximálně aktivní a zapojovat se
 • Je povinnen se učit česky
Škola
 • Student se musí zapojovat do plánů a aktivit hostitelské rodiny
Hostitelská rodina

Postavení studenta v rodině

Jaké má student postavení v rodině? Příklady otázek hostitelské rodiny na studenta Kdy pravidla probrat?
 • Student se stává „vaším dítětem“ a měl by tedy mít stejná práva i povinnosti jako ostatní děti
 • Ani jedna strana by se necítila dobře, kdyby žila v rodině jako v hotelu, student se musí do rodiny aktivně zapojovat a být zapojován.
 • Proto hned od začátku výměnnému studentovi stanovte pravidla. Jelikož jsou v každé zemi i rodině jiné zvyky, je dobré hned v začátku se studentem projít rodinná pravidla – doba jídla, příchody domů.
Jaké má student postavení v rodině?
 • Bude si prát prádlo sám?
 • Kdy může používat koupelnu?
 • Může si brát jídlo kdykoliv?
 • Co si může vzít?
 • Jak se dostane do školy?
 • V kolik hodin musí být doma?
 • Může používat domácí počítač?
 • Kolik hodin denně?
 • Může se koukat na televizi?
Příklady otázek hostitelské rodiny na studenta

Tato pravidla se studentem můžete probrat už před jeho příjezdem formou mailové komunikace. Také je důležité studentovi hned říci, jak vás má oslovovat. Studenti si nemusí být jistí, zda vám mají říkat mami, tati, nebo používat křestní jména… Povinnosti stanovte hned při příjezdu (nebo před), nenechávejte to na dobu „až si trochu zvykne“.

Kdy pravidla probrat?

Termíny programů

Kdy student přijede? Kdy student odjede?
 • Studenti přijíždějí na konci srpna, nebo na konci ledna.
 • Po příjezdu jede student přímo za rodinou.
 • Seminář organizovaný YFU, kde se studenti dozvědí všechny důležité informace a projdou „rychlokurzem“ života v České republice, pak bude probíhat v polovině září / v zimním programu v únoru.
 • S rodinou se dohodneme, zda studenta vyzvedne na letišti, popřípadě na jiném místě, které bude rodině vyhovovat.
 • Studenti odjíždějí po skončení školního roku.
 • Loučení bývá velmi těžké. Po roce společného soužití odjíždí „člen rodiny“ na kterého vám zůstane mnoho vzpomínek.
 • Určitě zůstanete nadále v kontaktu a není výjimečné, že české rodiny jezdí na dovolenou za „svým“ studentem a studenti jezdí na návštěvu ke „své“ rodině.

Poznejte Riohu z Japonska

Mám zájem o dopis hostitelské rodině
Poznejte Riohu z Japonska

Poznejte Dalapat z Thajska

Mám zájem o dopis hostitelské rodině
Poznejte Dalapat z Thajska

Poznejte Chayuta z Thajska

Mám zájem o dopis hostitelské rodině
Poznejte Chayuta z Thajska

Poznejte Kwankhao z Thajska

Mám zájem o dopis hostitelské rodině
Poznejte Kwankhao z Thajska

Poznejte Catalinu z Argentiny

Mám zájem o dopis hostitelské rodině
Poznejte Catalinu z Argentiny

Poznejte Luisu z Německa

Mám zájem o dopis hostitelské rodině
Poznejte Luisu z Německa

Poznejte Yoselyn z Chile

Mám zájem o dopis hostitelské rodině
Poznejte Yoselyn z Chile

Podpora hostitelských rodin

Pomůže nám někdo v případě, že si nebudeme vědět rady? Budeme mít šanci setkat se s ostatními hostitelskými rodinami a vyměňovat si zkušenosti? Co když si se studentem nebudeme rozumět? Co když se změní naše podmínky tak, že u nás nebude moct nadále zůstat?
 • Samozřejmě. Budete mít svou kontaktní osobu. Svou vlastní bude mít i student. Zpravidla kontaktní osobou pro rodinu je bývalý hostitelský rodič, nebo starší dobrovolník YFU, kontaktní osobou pro studenta je dobrovolník YFU, který se vrátil ze zahraničního studijního pobytu. 
 • Na kontaktní osobu se můžete obracet s oficiálními starostmi a také, když si budete potřebovat promluvit o běžných „starostech a radostech“  pobytu studenta ve vaší rodině.
Pomůže nám někdo v případě, že si nebudeme vědět rady?
 • YFU podporuje setkávání hostitelských rodin a pořádá akce, kde se schází hostitelské rodiny včetně studentů.
 • Na těchto setkáních se seznámíte s ostatními rodinami a můžete společně probírat své zkušenosti. 
 • Tato setkání se konají regionálně v místě, které je dostupné pro nejvíce hostitelských rodin z okolí. Setkání bývají spojena s nějakou aktivitou – výlet, sport, bowling…
Budeme mít šanci setkat se s ostatními hostitelskými rodinami a vyměňovat si zkušenosti?
 • Pomůže kontaktní osoba, která s vámi bude ve spojení. Pokusíte se společně problém vyřešit – mnohdy vznikají potíže pouze nedorozuměním.
 • Pokud zjistíte, že student je skutečně povahově s vaší rodinou „neslučitelný“, bude umístěn do jiné rodiny.
 • Student má stejnou možnost. Takovéto případy jsou však velmi ojedinělé. Studenti, kteří opustí svou rodnou zemi a vydávají se vstříc takovému dobrodružství, bývají většinou silně motivovaní touhou po poznání, velice komunikativní a „bezproblémoví“.
Co když si se studentem nebudeme rozumět?
 • V takovém případě budete neprodleně informovat svou kontaktní osobu, nebo přímo kancelář organizace YFU a dohodnete se na dalším postupu.
 • Pokud nepůjdou obtíže vyřešit lepší cestou, student bude přestěhován do nové rodiny.
Co když se změní naše podmínky tak, že u nás nebude moct nadále zůstat?

FAQ Hostitelský program

Je student pojištěn? Jak postupovat v případě pojistné události? Nebydlíme v Praze. Můžeme i tak hostit? Můžeme přijmout studenta, když nemáme děti? Dostaneme zaplaceno za hoštění zahraničního studenta? Jak je to s rodinnou dovolenou? Kdo nese odpovědnost za studenta?
 • Každý student má sjednáno zdravotní pojištění na celou dobu pobytu, které kryje veškeré náklady na zdravotní péči, a to i v případě úrazu, hospitalizace nebo operace.
Informace o pojištění (studenti ze zemí mimo EU)
Pojištění studentů z EU
 • Studenti přijíždějící ze zemí Evropské unie využívají zákonného pojištění EU. Případná připojištění mají sjednaná individuáln
 • Nezáleží na tom, zda bydlíte ve velkém městě, malém městě nebo na vesnici. Podmínkou je pouze dostupnost střední školy v okolí.
Nebydlíme v Praze. Můžeme i tak hostit?
 • Ano, jedinou podmínkou je, že v domácnosti žijí minimálně dvě osoby. To mohou být manželé, ale také např. matka s dcerou
Můžeme přijmout studenta, když nemáme děti?
 • Hoštění studentů je bez nároku na finanční odměnu.
 • Jedním z důvodů je, že rodiny, které by přijímaly studenty kvůli finanční odměně, by byly k hoštění studentů vedeny jinými pohnutkami než je mezikulturní poznávání a pomáhání „dětem vyrůst“.
 • Vaší odměnou bude obohacení života celé rodiny.
Dostaneme zaplaceno za hoštění zahraničního studenta?
 • Na dovolenou studenta vzít můžete, ale nemusíte.
 • Pokud se rozhodnete studenta vzít s sebou na dovolenou, můžete se dohodnout s ním, aby kontaktoval rodiče a ti rozhodnou, zda mu dovolenou zaplatí.
 • V případě, že budete se studentem cestovat za hranice ČR, je nutné předem informovat o této skutečnosti YFU CZ – svou kontaktní osobu nebo kancelář.
Jak je to s rodinnou dovolenou?
 • Odpovědnost za studenta nesou nadále jeho rodiče nebo zákonní zástupci, kteří podepsali smlouvu s YFU v jejich zemi původu. 
 • YFU však nese zodpovědnost za zajištění bezpečných a důstojných podmínek pro život studenta. 
 • Zodpovědnost hostitelské rodiny je poskytnout organizaci YFU pravdivé informace o sobě, aby byl nejlepší předpoklad spokojeného soužití se studentem.
 • Zodpovědností hostitelské rodiny je rovněž poskytnutí informací o jakýchkoli změnách, které by ovlivnily i život studenta (stěhování, ztráta zaměstnání, vážné změny ve vztazích v rodině...).
 • Student se musí řídit pravidly programu.

Chci být hostitelská rodina!