Poslání a hodnoty

"Buď doma ve světě. Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity."

V originálním znění: 
"Make the world your home. YFU advances intercultural understanding, mutual respect, and social responsibility
through educational exchanges for youth, families, and communities.
 "

Poslání organizace YFU (Mission statement) vychází z mezinárodně přijatého dokumentu, který byl odsouhlasen na mezinárodní konferenci YFU v roce 2012 v Rockville, Maryland, USA.

Učení jako celoživotní proces Dobrovolnictví založené na angažovanosti a loajalitě Osobní přístup Důraz na rozmanitost Podpora kvality, transparentnosti a udržitelnosti
 • YFU se snaží probouzet vášeň pro celoživotní učení, jež představuje cestu k naplnění našeho poslání.
 • Podporujeme účastníky a absolventy programu v tom, aby využívali svých schopností a znalostí ve prospěch svůj i svého okolí.
 • Dobrovolnictví, jež je jádrem YFU, je postaveno na zájmu jednotlivců a rodin, kteří věnují svou energii, zkušenosti a empatii k zajištění spokojenosti každého jedince v programu YFU.
 • V YFU si vážíme jedinečnosti každého účastníka a ke každému z nich přistupujeme s laskavostí, důstojností a úctou.
 • Naši dobrovolníci a zaměstnanci jsou tu pro vás – ať jde o přípravu, podporu, naslouchání, poradenství, řešení úkolů či vzájemné vztahy.
 • Oceňujeme velkou různorodost motivace našich účastníků
 • Vážíme si rozdílů mezi lidmi a národy, přírodních či kulturních, vrozených či získaných, osobních nebo formálních – a podle toho také jednáme, s cílem přispívat k většímu míru ve světě.
 • Snažíme se budovat stále větší základnu účastníků, jež v sobě tuto rozmanitost zahrnuje.

YFU nabízí studijní výměnné pobyty na základě nejvyšších standardů kvality a transparentnosti. YFU ve všech svých politikách a postupech bere na zřetel:

 • spokojenost každého jedince, který je zapojen do činnosti YFU
 • ekonomickou stabilitu všech partnerů v rámci YFU
 • co možná nejvyšší šetrnost k životnímu prostředí
 • spolupráce v oblasti mezinárodní solidarity
 • národní organizace YFU spolupracují jako jednotná síť vzájemně propojených partnerů usilující o posílení celosvětové spolupráce, vzájemné podpory a důvěry.
 • YFU se jakožto rostoucí komunita neziskových vzdělávacích organizací neustále rozvíjí.