ACLEV

“Active Citizens Living European Values” (ACLEV)

Erasmus+ Project, EEE-YFU

Jedná se o vzdělávací workshopy organizace Youth For Understanding, která zprostředkovává výměnné pobyty. Tyto workshopy vycházejí z iniciativy bývalých výměnných studentů. Na základě vlastních zkušeností ze zahraničí vytvořili soubor workshopů, které vyzývají účastníky, aby se aktivně zapojili do tématu tolerance. ACLEV je nový projekt EU, který je realizován v rámci vzdělávacího programu YFU Colored Glasses.

*Tento projekt je financován z Erasmus+, proto jsou tyto workshopy zdarma.

Cíle projektu

Cíle projektu

Cílem našich workshopů je stimulovat kritické myšlení o cílech, akcích a hodnotách EU, přiblížit výhody členství, podněcovat k aktivnímu občanství a přispět tak ke kritické, ale proevropské myšlence. Společně chceme vytvořit vztahy a "sence of unity" mezi mladými lidmi v celé Evropě. Dalším cílem je inspirovat lidi, aby podnikli kroky jako zodpovědní a angažovaní evropští občané a vybudovali a posilovali nadnárodní sítě mezi organizacemi a pracovníky s mládeží pro vzájemné učení a rozvoj.

Projekt ku příležitosti evropských voleb 2019

Projekt ku příležitosti evropských voleb 2019

Vzhledem k evropským volbám, kde všichni máme příležitost ovlivňovat uspořádání Evropského parlamentu a tedy i budoucího směřování EU, by naše workshopy měly stimulovat kritické myšlení o cílech, akcích a hodnotách EU, prokázat výhody a povzbudit aktivní občanství. Dále by se měl odrážet smysl pro komunitu v EU - podle hesla "Jednota v rozmanitosti".