Workshopy Colored Glasses

Zajímají vás jiné kultury? Chcete se dozvědět o mezikulturních vztazích? Pomozte nám rozšířit povědomí o kultuře, identitě, mezikulturní komunikace mezi vaše studenty či zaměstnance. Pozvěte si naše školitele a zažijte workshop plný kulturních zajímavostí a porozumění.

O co se jedná?

O co se jedná?

Jedná se o vzdělávací workshopy organizace YFU, která zprostředkovává výměnné pobyty. Tyto workshopy vycházejí z iniciativy bývalých výměnných studentů. Na základě vlastních zkušeností ze zahraničí vytvořili soubor worshopů, které vyzývají účastníky, aby se aktivně zapojili do tématu tolerance. Colored Glasses přispívají k rostoucímu počtu mladých lidí, kteří rozvíjejí své mezikulturní kompetence a zvýšují povědomí o souvisejících socialních problémech. Podporují nediskriminační postupy a mezikulturní dialog, jenž přispívá k pozitivní změně ve společnosti.

Tématické okruhy

Tématické okruhy

Cílem workshopů je zprostředkovat účastníkům zkušenost s jedním z udevených temátu a následně si spojit logické prezentování teorie s vlastní zkušeností. Tématickými okruhy Colored Glasses jsou:
  • Kultura a identita
  • Mezikulturní komunikace
  • Stereotypy, předsudky, diskriminace, nerovnost
  • Lidská práva a Hodnoty EU
  • Občané jednoho světa
Co se naučíte?

Co se naučíte?

Colored Glasses workshopy podporují účastníky v objevování a prozkoumávání cizích kultur a zvyšuje zájem o jiné způsoby života. Zvědavost o světě zvyšuje kulturní povědomí a přijetí jiných způsobů života, což vede k širší perspektivě a lepšímu porozumění. Prostřednictvím workshopů a diskuzí jsou účastníci ujišťováni, kolik toho mají lidé z jiných kultur ve skutečnosti společného. To pomáhá při napravování dojmů způsobených stereotypy.

Proč Colored Glasses?

Krativita a inovace Mezikulturní dovednosti Adaptace a interakce

Colored Glasses pomohou studentům i dospělým brát na vědomí globálnost. Pomohou vám získat globální kompetence jako být zvýdavý a mít zájem dozvědět se o světě a jak funguje. Pomohou vám rozvíjet kreativní a inovativní dovednosti. Rozvíjení globálních kompetencí vám pomůže rozpoznávát váce hledisek, efektivně sdělovat své názory a podniknout kroky nutné ke změně situace.

Krativita a inovace

Ať už skrz média nebo osobně, kontakt s osobami, jejichž identita, kultura, hodnoty, jazyk a životní styl jsou jiné, nás vždy donutí je k sobě přirovnávat. Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky a měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními, jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdíly jako hrozby, které vyžadují násilnou obranu. Je pravděpodobnější, že tato setkání budou vnímat jako možnost pro spolupráci a vzájemné obohacení.

Mezikulturní dovednosti

Ovšem nejedná se o něco, co bude nutně využíváno jen v budoucnosti. Dnes probíhá migrace ve větším měřítku než kdy jindy, což vede ke změnám složení tříd a komunit. Mladí lidé potřebují být schopni adaptovat se a pochopit hlediska jiných, potřebují být připraveni na svět, ve kterém bude diverzita normální, ve kterém budou schopni zvládnout kulturní rozmanitost a být aktivními obyvateli světa, kteří rozumí různým oblastem účasti - na lokální úrovni, národní i světové. Aby byli připraveni na vzrůstající interakci kultur a rozdílnosti, studenti si potřebují uvědomovat svůj vlastní pohled na svět a kulturní zvyky, a dokázat poznat, jak ovlivňují jejich každodenní život.

Adaptace a interakce

Kontaktujte nás!

Máte zájem o Colored Glasse workshop? Vyplňte tento formulář nebo kontaktujte naši ředitelku na e-mailové adrese  3.yo4Z28~rpr5f56LTLp_W7r