Články - hostitelský program

Ve svém volném čase hraju na Koto

Ve svém volném čase hraju na Koto

Seznamte se s výměnnou studentkou Sakurou, která v sprnu 2022 přijede na rok do České republiky. Sakura provozuje velmi zajímavé a z českého pohledu exotické koníčky, jako hru na tradiční hudební nástroj. Kromě hry na Koto, dělá také spoustu zajímavých sportovních aktivit. Zatím svojí hostitelskou rodinu nemá, tak právě vy jí můžete otevřít svůj domov.

Více
Seznamte se s Ivanem ze Švýcarska

Seznamte se s Ivanem ze Švýcarska

Cílem hostitelského programu YFU je dosáhnout plné integrace studenta do vaší rodiny – nikoliv, aby se stal hostem vaší domácnosti, ale právoplatným členem rodiny – jako váš vlastní syn, dcera, bratr nebo sestra. Hostitelské rodiny jsou základním stavebním kamenem našich výměnných programů, dávají lásku, podporu a povzbuzení. Student během výměny prozkoumává, čelí, bere ohled a přizpůsobuje se kulturním rozdílům začleněním se do každodenního života hostitelské rodiny. Seznamte se s výměnným studentem ze Švýcarska, který se rozhodl strávit příští školní rok v České republice.

Více

Staňte se hostitelskou rodinou

Hostitelská rodina může přijmout na roční pobyt studenta z cízí země a může očekávat, že se její soužití se studentem stane plnohodnotným mezikulturním zážitkem. Pozvěte k sobě domů zahraničního studenta, obohaťte svůj život o řadu nových zážitků a o nový pohled na váš každodenní život! Můžete se ihned přihlásit do hostitelského programu.

Poznejte Sakuru z Japonska

Mám zájem o dopis hostitelské rodině
Poznejte Sakuru z Japonska