Informace pro rodiče

Pojištění studentů a zahraniční studium

Pojištění studentů do Německa Pojištění studentů do ostatních zemí Přerušení studia v České republice

Studenti jedoucí do Německa jsou nad rámec svého Evropského pojištění připojištěni u společnosti Hanse-Merkur.

Pojištění studentů do Německa

Studenti jedoucí do zaoceánských zemí, EU zemí a zemí Schengenu mají v ceně svého programu pojištění Dr. Walter, spceiální produkt německé Allianz pro výměnné studenty YFU

Studenti jedoucí do zahraničí ve většině případů přeruší své studium na české střední škole. Z tohoto důvodu přestává být hrazeno jejich sociální a zdravotní pojištění (po dobu jejich pobytu v zahraničí). Aby bylo pojištění nadále hrazeno i v průběhu zahraničního studia, je nutné po začátku zahraničního studia zažádat o uznání zahraničního studia za účelem pojištění. Při těchto žádostech se řiďte pokyny uvedenými na následujích formulářích a také pokyny své pojišťovny:

Bezpečnost

Otázka bezpečnosti je prioritou pro všechny pobočky YFU po celém světě.  Hostitelské rodiny jsou dobrovolníci, a tak je jejich motivace vstoupit do programu ze zájmu o přijetí zahraničního studenta k sobě domů. Hostitelská rodina musela projít osobním pohovorem YFU a v některých zemích (např. v USA) musí rodina ze zákona podávat výpisy i svého trestního rejstříku. Obecná bezpečnostní situace se může v jednotlivých zemích lišit, proto je nutné, aby se studenti vždy řídili pokyny a doporučeními své hostitelské rodiny a organizace YFU v dané zemi.

„Pocit bezpečí“ je pojem kulturně relativní. Je nutné respektovat pokyny v dané zemi. V případě, že hostitelská rodina nedovolí např. pozdní příchody domů, jedná se o stanovené pravidlo programu.

Bezpečnostní doporučení jsou odlišná v jednotlivých zemích a liší se i v rámci jedné země na základě konkrétní lokality. Ochota řídit se pravidly programu je podmínkou pro přijetí k pobytu YFU.

Příklady bezpečnostních opatření:

 • Student umístěn v hostitelské rodině v alpské vesničce ve Švýcarsku: V případě lavinového nebezpečí nesmí vycházet ven po dobu jednoho týden. Student musí toto nařízení respektovat, protože existuje objektivní riziko.
 • Student má chřipku, kterou by v ČR byl schopen „přechodit“. Hostitelská rodina v Norsku vyžaduje, aby student zůstal po celý týden doma. Student musí toto nařízení respektovat, protože v Norsku jiným způsobem pohlížejí na dané onemocnění.
 • Student v USA dostane pozvánku na party svých amerických spolužáků. Hostitelská rodina nepustí studenta na oslavu, protože nesouhlasí, aby student šel na party, kde se pije alkohol. Student musí tento zákaz respektovat, protože v USA není konzumace alkoholu u mládeže tolerována.
 • Hostitelská rodina v Mexiku nedovolí studentovi cestovat nočním autobusovým spojem. Student musí toto opatření přijmout, ačkoli by noční cesta busem nebyla v ČR bezpečnostním rizikem.

Smlouva a pravidla programu

Co je ve smlouvě zakotveno: Co ve smlouvě není zakotveno Pravidla pobytu Dobrovolné ukončení programu Nedobrovolné ukončení programu

Po přijetí do programu podepisuje YFU, rodiče studenta a student smlouvu o vycestování. Ke smlouvě patří další dva dokumenty – všeobecné podmínky a prohlášení rodičů a studenta.

 • Pravidla programu
 • Konkrétní země, do které student vycestuje
 • Financování – splátkový kalendář. Standartní rozložení celkové ceny programu je na 3 splátky. Celý program musí být splacen před vycestováním do hostitelské země.
 • Služby, které YFU dodá (umístění v dobrovolnické rodině, umístění na střední školu, doprava, semináře)
 • Stornopodmínky
 • Konkrétní region v rámci dané země
 • Typ umístění (např. město/vesnice, moře/hory)
 • Akademická úroveň zahraniční školy/možnost konkrétních akademických požadavků

Pravidla programu jsou nastavena tak, aby byla zajištěna bezpečnost studentů v průběhu zahraničního pobytu, ale také aby bylo dosaženo vzdělávacích cílů pobytu. Drobné, specifické odchylky v místně platných pravidlech pak určuje každá hostitelská organizace podle bezpečnosti a kultury dané lokality (např. jiná pravidla cestování budou platit v Mexiku a jiná v Rakousku). Mezi základní pravidla programu patří:

 • dodržování zákonů hostitelské země
 • povinná docházka do školy v hostitelské zemi
 • dodržování školního řádu zahraniční školy
 • dodržování pokynů organizace YFU v hostitelské zemi
 • zákaz řízení motorových vozidel (ačkoli by to zákony dané země povolovaly)
 • zákaz konzumace drog
 • zákaz cestování autostopem
 • zákaz samostatného a předem neschváleného cestování

V momentě, kdy váš syn nebo dcera vycestuje do zahraničí, je účastníkem programu YFU. Ačkoli studenti procházejí před přijetím do programu přijímacím pohovorem, není možné posoudit všechny předpoklady studenta pro absolvování celého programu. Ve výjimečných případech se může stát, že student zjistí, že pobyt „není pro něj“ a rozhodne se program dobrovolně ukončit. YFU sice v takovém případě studenta podporuje v tom, aby v programu pokračoval, ale někdy není možné rozhodnutí studenta změnit. V případě dobrovolného ukončení programu je dobré být podporou pro vašeho syna nebo dceru, aby se u nich nedostavil pocit selhání. Dobrovolné ukončení programu selhání není, YFU nabízí podporu i těm studentům, kteří se z programu vrátí předčasně.

V případě závažného porušení pravidel programu YFU může YFU rozhodnout o vyloučení studenta z programu. Za závažná porušení považujeme například:

 • spáchání trestného činu
 • otěhotnění
 • vyloučení z hostitelské střední školy
 • neschválená změna hostitelské rodiny
 • neschválené cestování
 • užívání drog či alkoholu

Vy a Vaše dítě v průběhu roku

Komunikace s Vaším dítětem v průběhu roku

Odjíždí vaše dcera nebo syn na rok do zahraničí? Nastavte si pravidla pro komunikaci, aby program YFU přinesl všechny vzdělávací cíle. Komunikační prostředky mohou způsobit řadu nedorozumění a mohou se stát příčinou nedosažení vzdělávacích cílů programu YFU.

 1. Důvěřujte organizaci YFU a připravte se na pocit, že nebudete mít své dítě „pod každodenní kontrolou“.
 2. Udržujte přímou komunikaci v minimální míře. Může se stát, že hostitelská rodina bude dohlížet na to, aby váš syn/dcera netrávila u počítače příliš mnoho času. Příliš častá komunikace s domovem odvádí pozornost studenta od integrace do kultury hostitelské země.
 3. Nechte si čas od času poslat dopis. Dopis je nepřímá komunikace (bez okamžité zpětné vazby) a nepodněcuje studenty (a rodiče) ke stesku.  Dopis zároveň umožní vám, rodičům porozumět jak vypadá život studenta v hostitelské rodině.  Psaní dopisů je dobré domluvit ještě před odjezdem na zahraniční pobyt.
 4. Domluvte se na časech, kdy chcete s vaším dítětem mluvit. Doporučujeme maximálně jeden telefonát měsíčně. Příliš časté telefonování podněcuje stesk a  brzdí integraci studenta do hostitelské rodiny.
 5. Navažte kontakt s jinými rodiči, kteří vyslali své děti na rok do zahraničí. YFU má ve svých řadách také rodiče studentů, kteří programem prošli. Poslechněte si jejich příběh a to, jak řešili odloučení. Potvrdí vám, že častá komunikace s dítětem vaše obavy nerozptýlí, může je naopak podněcovat.

Návštěva v průběhu roku

Řada rodičů chce poznat místo, kde jejich dítě rok žije. Návštěva v průběhu pobytu ale není povolená. V případě, že chcete vaši dceru nebo syna navštívit, můžete to udělat po skončení programu nebo po dohodě s YFU i v průběhu programu – těsně před jeho koncem.

Nikdy neplánujte návštěvu v prvním půlroce. Vaše dítě i vás by to mohlo natolik rozhodit, že by to vedlo k ukončení programu. Pro dosažení cílů programu je důležité, aby rodiče dokázali držet odstup od svého dítěte. Uvidíte, že důvěra, kterou tímto svému dítěti dáte, se vrátí v sebedůvěře a zkušenostech, které díky tomu vaše dcera nebo syn získá. 

Vzdělávací cíle programu

Program YFU je neformální způsob vzdělávání mladých lidí. Organizace YFU chce v mladých lidech vychovávat moderní, sebevědomé, vzdělané a inteligentní osobnosti. Ne všechny vzdělávací cíle programu lze měřit či testovat. Mezi cíle patří:

 • získání sebedůvěry (schopnost samostatně řešit každodenní situace)
 • ovládnutí cizího jazyka (i jazyk, který se student učil jen krátce, se za roční pobyt zvládne skvěle naučit)
 • schopnost komunikovat s cizími lidmi
 • schopnost uvědomit si vlastní kvality a zájmy
 • schopnost navázat kontakt s novými lidmi
 • schopnost uvědomit si hodnoty své vlastní země/rodiny
 • schopnost vidět dnešní svět z jiné perpspektivy
 • schopnost uvědomovat si kulturní odlišnosti

Cestování během pobytu

Pokud chce student/ka vycestovat během výměnny, je potřeba aby rodiče studenta/tky vyplnili následující formulář a odeslali ho na a.EobZ2.4dEv5f56LTLp_W7r:

Travel request form

Často kladené dotazy

Co když se mé dítě zraní nebo bude na programu nemocné? Jak bude uznáno studium v zahraničí? Je pobyt bezpečný? Jak mám se svým dítětem komunikovat? Mohu své dítě v průběhu navštívit? Jaké jsou cíle programu?

Studenti na programu jsou pojištění na vysoké krytí. Návštěvu u lékaře na pohotovosti či v ambulanci při akutních problémech hradí pojištění.  Je možné, že lékař přijme platbu v hotovosti. Účtenky a faktury poté proplatí pojišťovna.

Studenti jedoucí do zahraničí ve většině případů přeruší své studium na české střední škole. Z tohoto důvodu přestává být hrazeno jejich sociální a zdravotní pojištění (po dobu jejich pobytu v zahraničí). Aby bylo pojištění nadále hrazeno i v průběhu zahraničního studia, je nutné po začátku zahraničního studia zažádat o uznání zahraničního studia za účelem pojištění. Při těchto žádostech se řiďte pokyny uvedenými na následujích formulářích a také pokyny své pojišťovny:

Otázka, zda uzná vedení školy v ČR studium v zahraničí, je plně v kompetenci vedení dané školy. Doporučujeme proto před odjezdem s vedením komunikovat a vědět, na co se připravit. Studenti volí mezi dvěma možnostmi: opakováním ročníku či rozdílových zkoušek.

Otázka bezpečnosti je prioritou pro všechny pobočky YFU po celém světě.  Hostitelské rodiny jsou dobrovolníci, a tak je jejich motivace vstoupit do programu ze zájmu o přijetí zahraničního studenta k sobě domů. Hostitelská rodina musela projít osobním pohovorem YFU a v některých zemích (např. v USA) musí rodina ze zákona podávat výpisy i svého trestního rejstříku. Obecná bezpečnostní situace se může v jednotlivých zemích lišit, proto je nutné, aby se studenti vždy řídili pokyny a doporučeními své hostitelské rodiny a organizace YFU v dané zemi.

„Pocit bezpečí“ je pojem kulturně relativní. Je nutné respektovat pokyny v dané zemi. V případě, že hostitelská rodina nedovolí např. pozdní příchody domů, jedná se o stanovené pravidlo programu.Bezpečnostní doporučení jsou odlišná v jednotlivých zemích a liší se i v rámci jedné země na základě konkrétní lokality. Ochota řídit se pravidly programu je podmínkou pro přijetí k pobytu YFU.

Příklady bezpečnostních opatření:
 • Student umístěn v hostitelské rodině v alpské vesničce ve Švýcarsku: V případě lavinového nebezpečí nesmí vycházet ven po dobu jednoho týden. Student musí toto nařízení respektovat, protože existuje objektivní riziko.
 • Student má chřipku, kterou by v ČR byl schopen „přechodit“. Hostitelská rodina v Norsku vyžaduje, aby student zůstal po celý týden doma. Student musí toto nařízení respektovat, protože v Norsku jiným způsobem pohlížejí na dané onemocnění.
 • Student v USA dostane pozvánku na party svých amerických spolužáků. Hostitelská rodina nepustí studenta na oslavu, protože nesouhlasí, aby student šel na party, kde se pije alkohol. Student musí tento zákaz respektovat, protože v USA není konzumace alkoholu u mládeže tolerována.
 • Hostitelská rodina v Mexiku nedovolí studentovi cestovat nočním autobusovým spojem. Student musí toto opatření přijmout, ačkoli by noční cesta busem nebyla v ČR bezpečnostním rizikem.

Odjíždí vaše dcera nebo syn na rok do zahraničí? Nastavte si pravidla pro komunikaci, aby program YFU přinesl všechny vzdělávací cíle. Komunikační prostředky mohou způsobit řadu nedorozumění a mohou se stát příčinou nedosažení vzdělávacích cílů programu YFU.

 1. Důvěřujte organizaci YFU a připravte se na pocit, že nebudete mít své dítě „pod každodenní kontrolou“.
 2. Udržujte přímou komunikaci v minimální míře. Může se stát, že hostitelská rodina bude dohlížet na to, aby váš syn/dcera netrávila u počítače příliš mnoho času. Příliš častá komunikace s domovem odvádí pozornost studenta od integrace do kultury hostitelské země.
 3. Nechte si čas od času poslat dopis. Dopis je nepřímá komunikace (bez okamžité zpětné vazby) a nepodněcuje studenty (a rodiče) ke stesku.  Dopis zároveň umožní vám, rodičům porozumět jak vypadá život studenta v hostitelské rodině.  Psaní dopisů je dobré domluvit ještě před odjezdem na zahraniční pobyt.
 4. Domluvte se na časech, kdy chcete s vaším dítětem mluvit. Doporučujeme maximálně jeden telefonát měsíčně. Příliš časté telefonování podněcuje stesk a  brzdí integraci studenta do hostitelské rodiny.
 5. Navažte kontakt s jinými rodiči, kteří vyslali své děti na rok do zahraničí. YFU má ve svých řadách také rodiče studentů, kteří programem prošli. Poslechněte si jejich příběh a to, jak řešili odloučení. Potvrdí vám, že častá komunikace s dítětem vaše obavy nerozptýlí, může je naopak podněcovat.

Řada rodičů chce poznat místo, kde jejich dítě rok žije. Návštěva v průběhu pobytu ale není povolená. V případě, že chcete vaši dceru nebo syna navštívit, můžete to udělat po skončení programu nebo po dohodě s YFU i v průběhu programu – těsně před jeho koncem.

Nikdy neplánujte návštěvu v prvním půlroce. Vaše dítě i vás by to mohlo natolik rozhodit, že by to vedlo k ukončení programu. Pro dosažení cílů programu je důležité, aby rodiče dokázali držet odstup od svého dítěte. Uvidíte, že důvěra, kterou tímto svému dítěti dáte, se vrátí v sebedůvěře a zkušenostech, které díky tomu vaše dcera nebo syn získá. 

Program YFU je neformální způsob vzdělávání mladých lidí. Organizace YFU chce v mladých lidech vychovávat moderní, sebevědomé, vzdělané a inteligentní osobnosti. Ne všechny vzdělávací cíle programu lze měřit či testovat. Mezi cíle patří:

 • získání sebedůvěry (schopnost samostatně řešit každodenní situace)
 • ovládnutí cizího jazyka (i jazyk, který se student učil jen krátce, se za roční pobyt zvládne skvěle naučit)
 • schopnost komunikovat s cizími lidmi
 • schopnost uvědomit si vlastní kvality a zájmy
 • schopnost navázat kontakt s novými lidmi
 • schopnost uvědomit si hodnoty své vlastní země/rodiny
 • schopnost vidět dnešní svět z jiné perpspektivy
 • schopnost uvědomovat si kulturní odlišnosti