Studium v zahraničí

Jsi středoškolským studentem? Studuj jeden školní rok na střední škole v zahraničí. Můžeš si vybrat roční nebo semestrální pobyt v jedné z mnoha zemí. Vyber si jakoukoliv zemi z naší nabídky, která tě zajímá. Studium v zahraničí není nutné podřizovat jazyku, kterým se v dané zemi mluví.

Nejde však jenom o cizí jazyk. Díky studijnímu pobytu s YFU v zahraničí se naučíš jednat sám za sebe, poznáš kulturu cizích zemí. Na vlastní kůži zkusíš, jak probíhá výuka na škole v zahraničí, poznáš spoustu nových lidí a prožiješ jedinečná dobrodružství.

Proč jet s YFU? 

Proč jet s YFU? Je to ve tvých rukách! Vydej se neprošlapanou cestou! Nejsi v tom sám! Proč právě nyní? Je to investie, která se vyplatí!
 • YFU je nezisková organizace s dlouholetou tradicí
 • YFU spolupracuje pouze s zaručenými partnery po celém světě
 • YFU pro tebe pořádá semináře před odjezdem, v průběhu pobytu i po jeho ukončení
 • YFU stojí za tebou - v případě jakýchkoliv problémů během pobytu můžeš kontaktovat YFU
 • YFU nabízí absolventům možnost další spolupráce po ukončení programu - dobrovolnictví
Proč jet s YFU?

S YFU máš možnost poznat život v zahraničí tak, jak bys jej nikdy z pohledu turisty nepoznal. Budeš bydlet s hostitelskou rodinou, se kterou budeš sdílet všechny radosti a někdy i starosti všedního dne. Budeš chodit na střední školu, kde si najdeš nové kamarády a možná i nové koníčky - umění? škola? sport? Máš ve svých rukou, jak se tvůj pobyt bude odvíjet! 

Je to ve tvých rukách!

Zažij život na novém místě a objev nové věci sám o sobě; nauč se nový jazyk, setkej se s nečekaným a zvládni neznámé nástrahy. Programy YFU nejsou pro každého. Jsou vhodné pro ty, kteří se snaží jít neprošlapanou cestou, kteří jsou otevřeni objevování a uvědomují si, že život se dá žít více než jedním způsobem; jsou vhodné pro ty, kteří se nebojí si pokládat těžké otázky a kteří jsou připraveni se učit něco úplně nového.

Vydej se neprošlapanou cestou!

YFU pořádá semináře v průběhu pobytu, aby tvůj zážitek byl ještě intenzivnější a aby tě nějaké situace nezaskočily – vždyť skoro každý student zažije „kulturní šok“. Jako výměnný student poznáš zcela nové pohledy na každodenní situace, naučíš se zvládat a řešit problémy samostatněji než doma, poznáš, že je důležité respektovat jiný názor a naopak uvidíš věci, které i z jiných perspektiv nejsou tolerovatelné.

Nejsi v tom sám!

Přestože se "doma" vždy cítíme jen v jedné zemi, stále více si uvědomujeme, že jsme všichni občany jednoho světa... a tento svět se mění. Inovace a technologie náš svět zmenšily a přídavné jméno „globální“ se stalo důležitým slovem 21. století. Jednání lidstva po celém světě je propojené. Rovněž je zřejmé, že problémy, kterým musíme čelit, jsou příliš velké na to, aby je mohla řešit každá země samostatně.

Proč právě nyní?
 • Studenti, kteří mají odvahu zkoušet nové věci, získají velký náskok před ostatními
 • Programy YFU jsou ceněny i jako součást přihlášky na vvysokou školu nebo do profesního životopisu
Je to investie, která se vyplatí!

Jak se přihlásit?

Přihláška Pohovor Elektronické formuláře Smlouva Předodjezdový seminář
 • Přihlášku podej formou předběžné přihlášky online
 • Do přihlášky vyplň alespoň dvě varianty cílové země. V případě, že bude mít země první volby zaplněný počet míst, automaticky nabídneme možnost vycestovat do druhé země. Pokud nejsi rozhodnutý/á, kterou zemi vybrat, nevadí. Vše si vzájemně upřesníme na pohovoru. 
 • Po vyplnění předběžné přihlášky sepiš esej (slohovou práci) na téma "Kdo jsem". Esej by měla mít aspoň 2 stránky, pro YFU je východiskem při individuálním motivačním pohovoru a při následném výběru hostitelské rodiny. Esej je možné psát buď v češtině nebo v jazyce hostitelské země.
 • Termín si dohodne individuálně poté, co obdržíme předběžnou přihlášku.
 • Termíny přijímacích pohovorů vypisujeme na webu v kalendáři akcí, popř. je možné svůj vlastní termín pohovoru dohodnout individuálně.
 • Účelem interview je blíže adepta poznat, zjistit jeho/její motivaci, prověřit jaký je jeho/její vztah k okolí, k hostitelské zemi, k vlastní zemi a k sobě sama.
 • Do dvou týdnů po pohovoru dostaneš zprávu, zda jsi byl/a do programu zařazen/a.
 • Po přijímacím pohovoru následuje vyplnění detailních formulářů File Flow pro hostitelskou zem.
 • Informace o přístupu do databáze a přístupový kód obdržíš po přijímacím pohovoru
 • Svůj profil v systému File flow můžeš doplnit o video! Lépe se tak "na dálku" představíš své hostitelské rodině.
 • Smlouvu podepisuje za YFU předseda představenstva a výkonná ředitelka.
 • Smlouvu je možné podepsat ihned po přijetí do programu
 • Po podepsání smlouvy naše spolupráce nekončí, naopak začíná.
 • V červnu, necelé dva měsíce před odjezdem (na většinu programů), se koná předodjezdový seminář v České republice. Jeho konkrétní termín a místo konání ti sdělíme v dostatečném předstihu.
 • Tento seminář je již součástí pobytu a je pro studenty povinný.

Průběh výměnného pobytu

Semináře a aktivity YFU před odjezdem Semináře a aktivity YFU během pobytu Hostitelské rodiny Střední škola v zahraničí Po návratu do ČR
 • Před odjezdem tě čeká povinný předodjezdový seminář. Připravujeme ho proto, abychom studenty informovali o průběhu a organizaci pobytu a abychom jim podali detailní informace o jejich cílové zemi. Dobře víme, že před odjezdem může přijít také nervozita - "zvládnu to""není to na moc dlouho"?
 • Na předodjezdovém semináře získáš detailní informace a odpovědi na tvé otázky.
 • Semináře se účastní řada absolventů pobytu.
 • Poznáš ostatní výměnné studenty a dobrovolníky YFU.
 • Jakmile přijedeš do zahraničí, ujme se tě organizace YFU v dané zemi. Také toto patří k důležitému mezinárodnímu standardu, který YFU odlišuje od některých jiných organizací - YFU je celosvětová organizace, YFU spolupracuje pouze s YFU.
 • Čeká na tebe program, který zahrnuje řadu setkání a aktivit v průběhu celého pobytu.
 • Poznáš další výměnné studenty z ostatních zemí (často jsou i takováto přátelství velmi intenzivní, protože studenti mají řadu společných zážitků).
 • Semináře v průběhu programu jsou zaměřené na výměnu zkušeností studentů.
 • Cílem seminářů je podat studentům poznatky o jejich hostitelské zemi.
 • Všichni studenti mohou představit zemi, ze které pocházejí.
 • Kromě seminářů a setkání, je pro tebe po celou dobu pobytu k dispozici kontaktní osoba YFU a samozřejmě kancelář YFU v dotyčné zemi.
 • YFU ti dá k dispozici nonstop telefonní linku, na kterou se můžeš v případě nouze obrátit v kteroukoli denní hodinu.
 • Hostitelské rodiny jsou vždy dobrovolníci - za přijetí studentů nepobírá hostitelská rodina žádný finanční honorář. Tento mezinárodní standard platí ve YFU od založení a  považujeme jej za aspekt, který garantuje kvalitu.
 • Než je hostitelská rodina přijata do hostitelského programu, musela projít přijímacím pohovorem - podobně jako studenti. Profily hostitelských rodin se liší - mohou to být velké rodiny s pěti dětmi v domě se zahradou, nebo jen matka s dcerou, která žije v menším bytě. Společné mají všechny rodiny jedno - vstupují do programu proto, protože mají zájem o přijetí studenta a chtějí, aby se stal součástí jejich rodiny.
 • YFU se stará o to, aby očekávání obou stran, jak rodiny, tak výměnného studenta byla realistická.
 • Díky docházce do školy s místními spolužáky pronikneš rychleji do mentality lidí, přirozeně se také seznámíš s řadou místních lidí ve stejném nebo podobném věku. Úroveň školství se sice může v jednotlivých zemích lišit, přesto při výběru škol zohledňujeme studentovo dosavadní zaměření.
 • YFU zajistí umístění na střední škole, která je v dosahu od bydliště hostitelské rodiny.
 • Docházka na střední školu je pro všechny studenty povinná a je důležitou součástí pobytu.
 • Výuka na školách probíhá v jazyce zvolené země.
 • Zkušenost z výměnného pobytu v zahraničí nekončí návratem domů. Vzdělávací proces může u YFU pokračovat i po návratu, a tak se přínos z programu prohlubuje dál.
 • Absolventi zahraničních pobytů se mohou zapojit do činnosti organizace jako dobrovolníci.
Dobrovolníci
 • Podílejí se např. na hostitelském programu
 • Připravují další generace studentů na pobyt v zahraničí
 • Nepobírají za svoji práci žádný plat, nicméně procházejí řadou školení a prohlubují tak svoje znalosti a kompetence
 • Podílejí se na řízení organizace - představenstvo YFU CZ, z.s. se skládá pouze z neplacených pozic
Stipendia

Stipendia

Ve YFU chceme umožnit výměnu co největšímu počtu studentů. Nižší administrativní náklady mohou být ve YFU zajištěny díky nasazení našich dobrovolníků. Věříme v náš cíl, totiž že mezinárodní výměny přispívají k lepšímu porozumění mezi kulturami. V žádném případě by nemělo docházet k tomu, aby se zájemci nemohli programu zúčastnit kvůli finanční situaci.

Informace o stipendiích

Turecko

Turecko

Cena: 174 00 - 95 000 Kč
Přihlášení: do 31. května
Odjezd na pobyt: srpen

Více
Turecko

USA

Spojené státy americké

Cena: $11 900 - $12 500
Přihlášení: do 15. ledna až 15. března
Odjezd na pobyt: lede, srpen

Více
USA

Vietnam

Vietnam

Cena: 235 000 - 259 000 Kč
Přihlášení: do 20. září až 31. března
Odjezd na pobyt: srpen

Více
Vietnam