Stipendia

YFU je nezisková organizace, nízké administrativní náklady mohou být zajištěny díky nasazení našich dobrovolníků. Věříme v náš cíl, totiž že mezinárodní výměny přispívají k lepšímu porozumění mezi kulturami. V žádném případě by nemělo docházet k tomu, aby se zájemci nemohli programu zúčastnit kvůli finanční situaci.

Pro takové případy disponuje YFU stipendijním fondem, který je financován z darů firem nebo soukromých osob, nadací a částečně také z ceny programu. Výše stipendia se řídí potřebami žadatele a prostředky, které máme k dispozici. Ve většině případů jsou přiznávána částečná stipendia, ne úplná stipendia.

Našim studentům se snažíme pomoci s financováním studia v zahraničí nejenom udělením příslušného stipendia. Chceme Vám pomoci s hledáním finanční pomoci i z jiných zdrojů. Proto také vytvořila mezinárodní YFU komunita projekt Fund My Exchange. Na stránkách projektu se dozvíte, jak plánovat financování programu, na jaké subjekty se s žádostí o finanční podporu obrátit a další informace ohledně fundraisingu studia v zahraničí. Zároveň i my ve YFU CZ při rozhodování o tom, komu stipendium udělíme, zohledňujeme, jakou snahu daný student vyvinul pro získání financí z ostatních zdrojů.

Podmínky udělování stipendií

Hlavní myšlenka Stipendijní fond Zásady pro udělování stipendií Podklady k žádosti o stipendium Stanovení výše stipendia Zdůvodnění a návrh na financování Podání žádosti, její zpracování a rozhodnutí Změna programu Vyplacení a odstoupení od programu

Cílem stipendijního fondu Youth For Understanding (YFU) je umožňovat co nejvíce studentům účast na výměnném pobytu. Ve YFU věříme, že jsou tato stipendia smysluplnou investicí do budoucnosti mladých lidí a také, že přispívají k lepšímu porozumění mezi kulturami.

Hlavní myšlenka

Stipendijní fond je financován z části ceny programů (3%) a z darů firem a soukromých osob. Přispěvatelem do stipendijního programu je také Česko-německý fond budoucnosti (studijní pobyty v Německu). 

Stipendijní fond
3. 1 Stipendijní politika

Předsednictvo YFU pro každý rok stanovuje počet stipendií a jejich výši. Je-li to nutné, může dojít ke změnám i v průběhu roku. Na stipendium nevzniká právní nárok.

3.2 Částečná a úplná stipendia

 YFU zpravidla uděluje pouze částečná stipendia. Výjimečně může udělit plné stipendium.

3.3 Navrácení stipendia

Příjemce stipendia není zavázán k jeho splacení, avšak je možné, dojde-li v budoucnosti k částečnému či úplnému navrácení stipendia v případě zlepšení finanční situace příjemce. Takto získané prostředky plynou do stipendijního fondu.

Abychom mohli spravedlivě rozdělit peněžní prostředky, musí YFU získat přehled o finanční situaci žadatele a jeho blízké rodiny. Všechny podklady musí být tedy vyplněny kompletně a pravdivě.

Žádost o stipendium podáve vyplněním tohoto formuláře.

K žádosti je třeba přiložit poslední výplatní pásky obou rodičů a výpis od zaměstnavatele o výšce měsíčního příjmu. Dále je nutno uvést, zda žadatel již nějaké stipendium pobírá a v případě, že ano, tak jaké.

Veškeré podklady poskytnuté žadatelem jsou považovány za důvěrné a podléhají zákonu na ochranu osobních dat.

Při stanovení výše stipendia je brán zřetel především na:
Příjem / majetek
  • Zdanitelný příjem obou rodičů (i v případě jejich odluky či rozvodu) na poslední výplatní pásce
  • Příjem žadatele, je-li výdělečně činný, na poslední výplatní pásce
  • Zdanitelný čistý majetek obou rodičů (i v případě jejich odluky či rozvodu)
 Výdaje
  • Počet studujících potomků
  • Cena programu

Žádost musí být zdůvodněna. Je třeba objasnit, proč žadatel stipendium potřebuje (například z důvodu nízkého příjmu rodičů, více sourozenců současně studujících, odluky či úmrtí rodičů, nezaměstnanosti rodičů,…).

Dále musí žadatel v žádosti navrhnout výši stipendia.

Zdůvodnění a návrh na financování

Žádost musí být podána nejpozději do uzávěrky přihlášek nebo do termínu navázaného na konkrétní stipendijní program.

Do 10 dnů poté, co YFU kompletně zpracovanou žádost obdrží, zašleme žadateli vyrozumění, zda bylo jeho žádosti vyhověno. V této době však YFU ještě nemůže žadateli sdělit výši stipendia, protože ta záleží na celkovém počtu všech stipendií.

 Po konečném zpracování všech žádostí o stipendium bude žadateli sděleno finální rozhodnutí a výše stipendia.

 Kromě toho musí žadatel projít běžným výběrovým řízením (interview apod.) jako zájemce o výměnný pobyt

Přiznaná stipendia platí pouze pro program udaný v žádosti o stipendium. Změní-li žadatel po rozhodnutí o přiznání stipendia program, vyhrazuje si YFU dodatečné přizpůsobení výšky stipendia, je-li programový poplatek odlišný.

Změna programu

Stipendia se nevyplácejí, ale odpočítávají od ceny programu. Zbylý poplatek musí uhradit žadatel. Podle okolností je možné stanovit splátkový kalendář.

 Účastník může od programu do 30 dnů od přiznání stipendia odstoupit, zjistí-li, že pro něj není výměnný rok i přes poskytnuté stipendium finančně únosný. Kromě (případného) přihlašovacího poplatku nehradí účastník žádné dodatečné výlohy.

Vyplacení a odstoupení od programu

Chcete zažádat o stipendium? Vyplňte tento formulář

Uruguay

Uruguay

Cena: 205 000 - 225 000 Kč
Přihlášení: do 30. října až 20. března
Odjezd na pobyt: leden, srpen

Více
Uruguay

Rakousko

Rakousko

Cena: 156 000 - 169 000 Kč
Přihlášení: do 20. září až 2. března
Odjezd na pobyt: únor, září

Více
Rakousko

USA

Spojené státy americké

Cena: 10 600 - $11 900
Přihlášení: do 15. ledna až 15. března
Odjezd na pobyt: srpen

Více
USA