Jak se přihlásit

DSC_2247up1. Přihláška

Před tím, než začneš vyplňovat předběžnou přihlášku, je dobré mít napsanou esej (slohovou práci) na téma "Kdo jsem". Esej by měla mít aspoň 2 stránky, pro YFU je východiskem při individuálním motivačním pohovoru a při následném výběru hostitelské rodiny. Esej je možné psát buď v češtině nebo v jazyce hostitelské země (anglicky, německy, francouzsky, nizozemsky, norsky; ostatní jazyky po dohodě).

  • Přihlášku podej formou předběžné přihlášky.
  • Do přihlášky vyplň dvě varianty cílové země. V případě, že bude mít země první volby zaplněný počet míst, automaticky nabídneme možnost vycestovat do druhé země.

2. Přijímací pohovor

Termín se dohodne individuálně poté, co obdržíme přihlášku. Přijímací pohovory (interview) pro roční pobyty s odjezdem v létě děláme zpravidla od září (rok před odjezdem) do února (kalendářní rok odjezdu). Účelem interview je blíže adepta poznat, zjistit jeho/její motivaci, prověřit jaký je jeho/její vztah k okolí, k hostitelské zemi, k vlastní zemi a k sobě sama.

  • Do dvou týdnů po pohovoru dostaneš zprávu, zda jsi byl do programu zařazen.

3. Elektronické formuláře - YFU File Flow

Po přijímacím pohovoru následuje vyplnění detailních formulářů File Flow pro hostitelskou zem.

4. Podpis smlouvyIMG_0369

Smlouvu podepisuje za YFU předseda představenstva a výkonný ředitel.

  • Smlouvu je možné podepsat ihned po přijetí do programu.

5. Předodjezdový seminář

V červnu, necelé dva měsíce před odjezdem (na většinu programů), se koná předodjezdový seminář v České republice. Jeho konkrétní termín a místo konání ti sdělíme v dostatečném předstihu.

  • Tento seminář je již součástí pobytu a je pro studenty povinný.

6. Odjezd do hostitelské země

Odlety a odjezdy na zahrnaniční pobyty probíhají v červenci a srpnu, popř. v lednu a únoru - podle vybrané země. Konkrétní datum je závislé na organizaci školního roku v dané zemi, v konkrétních podmínkách dotyčné země.

  • Konkrétní termíny odjezdů a odletů ti oznámíme v dostatečném předstihu.
Vítej na palubě

Vítej na palubě

  • Nikdy nezapomeň, že ani na nejodlehlejším místě světa s námi nikdy nebudeš sám.
  • Mnoho pracovníků YFU mělo  podobné zážitky, když byli sami kdysi výměnnými studenty!
Hodnoty YFU